sveingu 2022-09-06 16:09:20

Sportsplan fotball

Sportsplanen er fotballavdelingens styringsdokument for aktiviteten på feltet. Med utgangspunkt i klubbens formål, verdier og målsettinger skal sportsplanen legge grunnlaget for ”Flest mulig – lengst mulig – best mulig” i et trygt og utviklende miljø for alle. Sportsplanen skal følge NFFs retningslinjer for barne- og ungdomsfotball.

Sportsplanen er vedtatt i Fotballstyret og forvaltes av Sportslig leder. Avvik fra planen skal rapporteres til styret.

Sportsplanen kan lastes ned her: