Vildering 2023-08-15 10:35:30

Barnefotball 2023

Barnefotballen (8-12 år) har tre ulike tilbud. 

 

Klasselag: 

Dette er foreldrestyrte treninger en gang i uken samt seriespill med ca. en kamp i uken. Inndelingen av lagene skjer ettersom hvilken skole spilleren går på. Hvis det er mange nok per skole så blir det også inndelt i lag innad i skolen avhengig av de ulike klassene. For å melde seg på klasselagsfotballen ta kontakt med aleksander.gullhaug@heming.no eller fotball@heming.no samt med lagleder på laget spilleren skal inn på hvis du vet hvem dette er. 

 

AKA:

Dette er et ekstratilbud for å gi flere treninger i uken til de mer ivrige spillerne. Disse treningen kan du lese mer om i AKA seksjonen i sidemenyen. Det er opp til tre treninger ekstra i uken med trenere ansatt av Heming Fotball. For å melde seg på AKA så er det ny påmelding i hver nye sesong. Nå ligger påmelding ute for høstsesongen. (De som er påmeldt i vårsesongen trenger ikke melde seg på høstsesongen) Dette tilbudet inkluderer ikke kamper og seriespill. 

 

AKA+ 10-12 år: 

Dette er et tilbud i arrangi av Heming Extra. Her er det større krav til spillere samt høyere utdannede trenere. Les mer i sidemenyen. Påmelding skjer før hver nye sesong og tillater ikke spillere å melde seg på midt i sesongen da lagspåmelding har skjedd allerede. Ny påmelding skjer før vintersesongen. Dette tilbudet har lag påmeldt i egne serier. Om spilleren er påmeldt dette tilbudet så forventes det at dette er førsteprioritet både innad i fotballen og over andre idretter. 

 

Hva dekker treningsavgiften? 

I barnefotballen er det ulike tilbud til fotballspillere i Heming. Vi har klasselag, akademi (AKA) og fra 9 årsalderen AKA+. Her har vi et tilbud til alle enten du kun vi spille fotball eller også delta i andre idretter.

 

Klasselag er et tilbud som støtter seg i stor grad på den frivillige innsatsen til foreldre i de ulike lagene. Dette er med å holde kostnadene for deltakelse nede.

 

Treningsavgiften for å delta på klasselag går til

-       utstyr som hvert lag får,

-       trenerkurs som alle foreldretrenere får tilbud om,

-       baneplass til trening en gang i uken og bidrag til kostnader knyttet til vedlikehold av banene,

-       påmelding av lag til seriespill både direkte avgifter og administrative kostnader rundt dette,

-       administrative kostnader rundt planlegging og arrangering av barnefotballen,

-       og bidrag til at klubben når de ambisjonene som blir satt ved årsmøte, av styret, av de ansatte og av medlemmene.

 

Akademiet (AKA) er et tilleggstilbud til klassefotballen. Dermed krever klubben at spilleren er medlem av klasselag for å trene på AKA, med noen unntak i forhåndsbestemte situasjoner mellom spillerens foreldre og administrasjonen ved Heming Fotball. AKA påmeldingsavgiftene varierer ut ifra hvor mange dager spilleren er påmeldt. Påmeldingsavgiften her dekker det følgende

-       utstyr til alle øktene,

-       baneplass til hver påmeldt trening og bidrar til kostnader knyttet til vedlikehold av banene inklusive vinterdrift,

-       trenere ansatt av klubben og utdanning, veiledning og utvikling av dem,

-       administrative kostnader rundt planlegging og arrangering av AKA,

-       og bidrag til at klubben når de ambisjonene som blir satt ved årsmøte, av styret, av de ansatte og av medlemmene.

 

AKA+ er et tilbud arrangert av Heming Fotball. AKA+ har forventninger om at fotball i Heming er prioritert over andre aktiviteter. Påmeldingsavgiften til AKA+ dekker:

-       utstyr til alle øktene,

-       baneplass til fire treninger i uken samt seriekamper og bidrar til kostnader knyttet til vedlikehold av banene inklusive vinterdrift,

-       påmelding av lag til seriespill både direkte avgifter og administrative kostnader rundt dette,

-       trenere ansatt av klubben og utdanning, veiledning og utvikling av dem,

-       administrative kostnader rundt planlegging og arrangering av AKA+,

 

-       og bidrag til at klubben når de ambisjonene som blir satt ved årsmøte, av styret, av de ansatte og av medlemmene.

 

Alle lag er også i mer eller mindre grad med på å finansiere utviklingen i fotballavdelingen enten dette er på anleggssiden, organisasjonsutvikling gjennom Kvalitetsklubb-konseptet eller sportslig kompetanseutvikling.

 

Treningsavgiftene dekker ikke kostnadene ved driften av fotballavdelingen alene. Vi har i tillegg inntekter fra sponsorer, givere av gaver, offentlige tilskudd, samt overskudd fra camper, skoler og turneringer.

 

Avgifter fra Landslagsskolen dekkes av klubben i Heming Fotball når andre klubber i kretsen ikke gjør dette. Dette er fordi vi ønsker at dette tilbudet skal være tilgjengelig til alle spillere kun basert på ferdigheter. Dette gjelder eldste kullene i barnefotballen samt ungdomsfotballen og kan derfor ikke direkte dekkes av en treningsavgift, men som en sum av deler av alle treningsavgiftene som går inn til klubben.