Senior og veteran fotball

For å melde seg på Heming Fotball sine senior lag kontakt fotball@heming.no eller hovedtrener for lagene. For herrelaget i 4. divisjon kontakt fredrik.klund@heming.no 

 

Menn

Vi har et lag Menn 4. divisjon (A-laget) og et  7er lag Menn.

Hemings ambisjon med A-laget er opprykk til 3. divisjon. 

Kvinner

Vi har et damelag i 4.divisjon og et 7er lag i Kvinner K35+.

K35+

Vi spiller serie i 7er fotball.
Kamper og kampreglement finner du her

 

Hva dekker treningsavgift? 

Seniorfotballen deles i to kategorier. Den ene kategorien er lag som klubben ønsker å utvikle for framtidige ambisjoner. Disse lagene gjelder MSA og DSA. Spillerne på disse lagene betaler ikke treningsavgift, men medlemskap til Heming IL grunnet ambisjonene til klubben samt at målgruppen for spillere kan unngå å delta ved høy treningsavgift. Disse lagene er også til stor grad dekket av sponsordonasjoner grunnet ambisjonsnivåene. Andre kategori er lag som i hovedsak er breddelag disse lagene har en treningsavgift som dekker:

  • forsikring
  • utstyr til alle øktene,
  • baneplass til antallet treninger i uken samt seriekamper og bidrar til kostnader knyttet til vedlikehold av banene inklusive vinterdrift,
  • påmelding av lag til seriespill både direkte avgifter og administrative kostnader rundt dette,
  • dommeravgifter,
  • trener dersom ønsket fra laget,
  • og bidrag til at klubben når de ambisjonene som blir satt ved årsmøte, av styret, av de ansatte og av medlemmene.

Alle lag er også i mer eller mindre grad med på å finansiere utviklingen i fotballavdelingen enten dette er på anleggssiden, organisasjonsutvikling gjennom Kvalitetsklubb-konseptet eller sportslig kompetanseutvikling.

 

Treningsavgiftene dekker ikke kostnadene ved driften av fotballavdelingen alene. Vi har i tillegg inntekter fra sponsorer, givere av gaver, offentlige tilskudd, samt overskudd fra camper, skoler og turneringer.

 

Avgifter fra Landslagsskolen dekkes av klubben i Heming Fotball når andre klubber i kretsen ikke gjør dette. Dette er fordi vi ønsker at dette tilbudet skal være tilgjengelig til alle spillere kun basert på ferdigheter. Dette gjelder eldste kullene i barnefotballen samt ungdomsfotballen og kan derfor ikke direkte dekkes av en treningsavgift, men som en sum av deler av alle treningsavgiftene som går inn til klubben.