Tildelingskriterier Heming-stipend 2023

Sist revidert i Hovedstyret 8. mars 2023

Lenke til søknadsskjema 

Søknadsfrist 24. november kl 23:59.
Sent innkomne søknader vil ikke bli behandlet

Utdrag fra kriterier - last ned fullstendig i lenke til PDF nederst:

Formål:

Heming-stipendet skal styrke IL Hemings unge medlemmer i junior-klassene mulighet til å drive toppidrett, og representere klubben i konkurranser nasjonalt og internasjonalt. Heming-stipendet er ment å dekke kostnader til utstyr, deltakeravgifter og reiser, samt andre utgifter som direkte knytter seg til utøvelse av idretten.

Hvem kan få tildelt Heming-stipend:

Stipend kan tildeles utøvere som representerer IL Heming i konkurranser nasjonalt og internasjonalt.  Stipend kan deles ut til inntil fire årsklasser i hver idrett:

 Adrenalin:  15 til 18 år
 Alpin:   18 til 21 år
 Langrenn:  17 til 20 år
 Orientering  17 til 20 år
 Tennis og padel:  17 til 20 år
 Øvrige idretter:  17 til 20 år
 Egne kriterier gjelder for fotball og parasport.

Søkerne må ha vært medlem av IL Heming de to siste årene, og være medlem på tildelingstidspunktet. Alle påløpte medlems- og treningsavgifter må være betalt.

Vurderingskriterier:

  • Sportslig innsats.
  • Oppnådde resultater.
  • Deltakelse i konkurranser nasjonalt og/eller internasjonalt der utøveren har representert IL Heming.
  • Internasjonale resultater.
  • Deltakelse i avdelingens interne treningsopplegg i inneværende sesong.
  • Målsetting om å satse aktivt på idretten og delta i konkurranser på høyt nasjonalt nivå i minst to år til.

Fotball og parasport: Egne kriterier gjelder, kontakt avdelingen.

Hvordan søke:
Utøvere sender skriftlig og begrunnet elektronisk søknad. Lenke øverst på siden. Hver avdeling vurderer de innkomne søknadene og sender en samlet innstilling av aktuelle kandidater til IL Hemings administrasjon for avgjørelse i Hovedstyret. 

Tildeling:
Heming-stipendet deles ut i to kategorier:

  • 5 toppidrettsstipend á kr 40.000
  • 20 breddestipend á kr 10.000

Fotball kan disponere en total stipendramme på kr 100.000