Allsidighetspokalen

Hvem beslutter:        Basis-avdelingen, godkjennes av Hovedstyret

Hvem deler ut:          Styreleder i Basis

Hva deles ut:             Pokal som er inngravert «Basis Allsidighetspokal»

Statutter:

Allsidighetspokalen er en gave fra Aftenposten til Hemings 75-års jubileum. Den skal være en vandrepokal som hvert år utdeles til et Heming-barn som har gjort seg bemerket i minst to av Hemings idretter.

Han/hun behøver ikke nødvendigvis å være blant de aller beste, men må vise allsidighet, positivitet og fremgang. Barnets alder skal være mellom 10 og 14 år.

Basisavdelingen må få begrunnede forslag til kandidater fra de forskjellige avdelingene i god tid før årsmøtet. Forslagene sorteres og vurderes, for deretter å bli presentert for Hemings hovedstyre for godkjenning. Utdelingen skjer på årsmøtet.

Mottakere siste 10 år:

2020 Pokalen ble ikke delt ut
2019 Pokalen ble ikke delt ut
2018 Jakob Skajem
2017 Pokalen ble ikke delt ut 
2016 Estelle Hayler
2015 Eikil Elias Aasbø
2014 Orla Stray-Pedersen
2013 Emilie Bakkevig
2012 Mons Langaard
2011 Nikolai Arnesen
2010 Tarjei Vollset

Komplett liste: