Bli medlem i IL Heming!

 

 

 

Medlemskontingenten i IL Heming går til å dekke sentrale funksjoner i klubben (bl.a. administrasjon, drift og anlegg) slik at idrettsavdelingene kan gjøre det de er best på - å skape gode idrettstilbud til alle medlemmer. Ved å være medlem er du med på å gjøre det lettere for oss å skape idrettsglede for alle!

For å delta på aktivitet i Heming eller være aktiv utøver i Hemings avdelinger må man være medlem av IL Heming, dette gjelder også for medlemskap på Heming Treningssenter.

Årskontingent fastsettes av årsmøtet og følger kalenderåret.
Årskontingenten har vært uendret siden 2014, og er for 2023:

  • 0-25 år:                      kr 350
  • Fra 26 år og oppover:   kr 500
  • Livsvarig medlemskap: kr 10.500
  • I perioden 1.oktober til 30 november er det 50% rabatt.
  • I desember koster medlemskapet kr 50.
  • NB! Medlemskap i IL Heming er løpende og fornyes automatisk ved årsskiftet.

Bli medlem i IL Heming ved å bruke lenken til venstre.

Ønsker du å melde deg ut av klubben? 
Det må gjøres skriftlig til Kontoret@heming.no .

Merk at utmelding må skje før årsskiftet for å unngå nytt kontingentkrav, iht. NIFs lover. Utmelding fra idrettslaget i inneværende kalenderår innebærer ikke fritak for innbetaling av vedtatt ordinær årskontingent eller rett til refusjon av innbetalt treningsavgift eller kontingent.