Hedersmerket

Hvem beslutter:      Hemings Råd v/Arbeidsutvalget.
                                Alle søknadene gås gjennom av Hovedstyret og en anbefaling sendes rådets arbeidsutvalg

Hvem deler ut:       Premiene utdeles på Hemings årsmøte av et av rådets medlemmer, eller av hovedstyrets leder.

Hva deles ut:          Merke i sølv med Hemings logo

Statutter:               Fra tidligere Ivar Munthe-Kaas Sandviks Minnefonds statutter:

 1. Premiene kan av fondsstyret deles ut til/som:
  1. Medlem av laget for fortjenstfullt arbeide
  2. En enkelt eller flere, eventuelt alle, deltagere på et lag innen de lagidretter som til enhver tid står på Hemings program.
  3. Pokal ved større åpent stevne som Heming måtte arrangere
  4. Vandrepokal ved klubbkonkurranser
  5. Som hedersmerke til yngre medlemmer av utvalgene som har gjort en administrativ innsats, fortrinnsvis kombinert med idrettslige deltagelse
 2. Hedersmerke kan også tildeles andre for fortjenstfull innsats. Fondsstyrets beslutninger fattes med vanlig flertall.

Ved utdeling av hedersmerket vil det bli lagt vekt på at vedkommende har gjort noe mer enn det som forventes for å følge opp egne barn. Således vil det å ha vært rennpåmelder eller fotballoppmann i mange år ikke nødvendigvis kvalifisere for merket. Det er svært viktig å få fram at personen har vært aktiv på flere områder.

Det å ha vært avdelingsleder veier tungt, men er ikke grunn nok alene til å få Hedersmerket: Alle søknadene gås gjennom av Hovedstyret og en anbefaling sendes fondets styre. Det er svært viktig at avdelingene begrunner søknadene godt. 

Mottakere siste 10 år

2020 Ingen tildeling
2019 Ingen tildeling
2018 Espen Clason
2018 Nils Petter Fremming
2018 Caroline Gedde-Dahl
2018 Johan Jebsen
2018 Jon Mørland
2018 Torbjørg "Tulla" Onstad
2018 Tore Magler Wiggen 
2017 Leiken Dahl Aasbø
2017 Roald Albrigtsen
2017 Christian Severin Jansen
2017 Erik Moe
2017 Toril Mette Ritland Thomsen
2017 Einar Wahlstrøm
2016 Stig Aas-Jakobsen
2016 Heidi Enga Eriksen
2016 Espen Nordhus
2015 Mikkel Berg 
2015 Anders Flågen
2015 Sigurd Germundsson 
2015 Gisle Jentoft
2015 Hans Christian Riege
2015 Marianne Ulrichsen
2014 Henning Nilsen
2014 Svein Narve Børstad
2013 Siren  Assev
2013 Einar  Forvoll
2013 Eivind  Gjemdal
2013 Frode  Sæter
2013 Ingrid  Wirum
2012 Arne Baumann
2012 Tonje Støle
2012 Hans J. Warlo
2011 Nic Berg
2011 Ragnhild Haugli Bråten
2011 Kristin Røed Eriksen
2011 Svein Gundersen
2011 Vibeke Hoff Norbye
2011 Anniken Skarpholt
2011 Gøril Stav

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komplett liste: