Hovedstyret innkaller til ordinært årsmøte onsdag 29. mars 2023 kl 19:00

Hovedstyret innkaller herved til ordinært årsmøte i storsalen i Heming klubbhus onsdag 29. mars 2023 kl 19:00.

For å ha stemmerett, og være valgbar, må man ha fylt 15 år i løpet av kalenderåret, vært medlem av idrettslaget i minst én måned og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til idrettslaget.

Fullstendig sakliste og andre nødvendige saksdokumenter med forslag til årsmøtet gjøres tilgjengelig på denne nettsiden innen én uke i forkant av møtet.

2023-02-28
einar@heming.no

Se dokumenter under