hellehr 2021-10-20 13:46:52

Hva er Heming Basis?

Basis:
Basis er for mange barn det første møte med IL Heming. Basis er med det en introduksjon til organisert aktivitet. Vi ønsker å skape en god plattform og et godt grunnlag for videre treningsglede. Aktiviteter med navnet «Basis» betegner Basisavdelings kjernetilbud og omfatter aktivitet for barn under skolealder, samt 1. klassinger. Avdelingen tilbyr allsidig aktivitet på forskjellige arenaer, uten spesifikk idrett eller konkurranse. Basistrening kan og bør drives av alle uansett alder, enten som supplement til særidrettene eller som et fullverdig treningstilbud. Gjennom et svært variert øvelsesutvalg er vårt mål å bedre koordinative, fysiske og sosiale egenskaper. Balanse, krafttilpasning, øye-hånd og øye-fot koordinasjon, romorientering, styrke, spenst, hurtighet, rytme og reaksjonsevne skal utvikles gjennom lekbasert trening. Det skal være et trygt læringsmiljø hos oss, der barna trives sosialt og knytter nye bekjentskaper.

Helt sentralt i basistilbudet står lekbasert og morsom trening. Dette tar for de yngste hovedsakelig form gjennom hinderløyper og leker. Hinderløypene har til hensikt å stimulere de ulike ferdighetene som er skissert ovenfor. Av den grunn må aktivitetene være varierte og ta hensyn til det enkelte barns motoriske ferdigheter. I tillegg tar Basis sikte på å ha et bredt utvalg leker gjennom semesteret. Barn på basis vil også introduseres for stafetter, diverse turnelementer, trampoliner og ballspill.
 
Parkour:
En bevegelsesidrett der man skal kunne komme seg fra A til B på den mest effektive måten. En traceur (en utøver av parkour) som møter på et gjerde, vil ikke lete etter en port, men lete etter den mest mulig effektive måten å overkomme hinderet foran ham på.
 
Parkourtreningene til Heming Basis er sesongstyrt. Om våren og tidlig høst er vi ute, senhøsten er vi i gymsal og på vinteren er vi i trampolinehallen. Sesongvariasjonen legger derfor føringer for hva vi gjør på trening. På utetreningene benytter vi oss av vårt utendørs parkouranlegg og har i den sammenheng fokus på elementer som balanse og vaults. Det blir også tilrettelagt for så mye klatring som mulig, da dette ikke lar seg gjøre i samme grad innendørs. Innendørs i gymsalen ligger forutsetningene til rette for bruk av airtrack, trampett og klosser som hindringer. I denne hallen tar vi med oss grunnlaget utenfra, og fokuserer særlig på passering av hindringer, koordinasjon og triks, ofte i sammenheng med hinderløyper. Dette er også hovedfokuset i trampolinehallen, men der bruker vi i større grad trampolinene som utgangspunkt for treningen.
 
Turn:
Kurset er lagt opp til at det skal passe for alle barn. Både med og uten turnerfaring, for barn som ikke driver andre idretter og barn som ønsker turn som supplement til andre aktiviteter. Alle får en innføring i grunnleggende turnelementer, samt mulighet til å lære øvelser barna selv ønsker. En sentral del av turn er å lære og kjenne kroppens muligheter og begrensninger. Derfor har vi som trenere også et ansvar til å gjenkjenne hvert enkelt barns forutsetninger og å gi utfordringer basert på dette. Vi bruker det vi har av turnrelevant utstyr: airtrack, trampett, trampoline, kasser, tau og ringer. I Heming ligger turn under basisavdelingen og vi har derfor ikke konkurranseaktivitet i turn.
 
Trampoline:
Trampolinetreningene våre har som hovedmål å være en gøyal arena hvor barna får utfordret sine koordinative egenskaper på trampoline. Treningene er for alle, uavhengig av ferdighetsnivå, og vi tar sikte på å gi alle passende utfordringer.
 
Friidrett:
Friidrett i Heming er et tilbud til alle barn og ungdom født mellom 6 og 14 år. Vi deler opp i grupper etter alder. Vårt fokus er at alle skal mestre, ha det gøy og ha fremgang i løpet av sesongen. Friidretten i Heming passer for alle, uansett om man driver med annen idrett ved siden av eller ikke. Vi har organisert aktiviteten med et allsidig og lekbasert fokus. Barna vil i løpet av et semester være gjennom tradisjonelle friidrettsøvelser som løp, hopp, kast/støt, samt diverse stafetter og leker.
Hovedtrener Tord har selv friidrettsbakgrunn som aktiv spydkaster, i tillegg til lang erfaring med trening av barn og ungdom. I Heming ligger friidretten under basisavdelingen og vi har derfor ikke konkurranseaktivitet.

 

TennisBasis: (5 år)

Lek med ball, racket og basisøvelser i gymsalen på Heming.

Alle treningene vi har i Heming TennisBasis har til hensikt å fremme idrettsglede. Hovedfokuset er at barna skal få et trygt og morsomt møte med idretten. Målsetningen i Basis er å tilrettelegge for å utvikle barnas koordinasjon, spenst, balanse og bevegelighet gjennom lek og moro.

Ikke nødvendig å ha med racket/ball - vi har alt nødvendig utstyr.