Her trener vi

I vintersesongen bruker Heming Alpin har Oslo Vinterpark som sin "hjemmebakke".

De yngste alpinistene kjører mye fritt rundt i anlegget sammen med sine trenere, mens de litt eldre trener mye i løyper i Vestkleiva og Tryvannskleiva. De eldste trener mest i Wyllerløypa.

De aller eldste og ivrigste løperne trener også en del i traséer i Oslo-området.

Heiskort i anleggene kjøpes av den enkelte

 

 

 

I barmarkssesongen finner du oss på hjemmebane. Hvor vil vil bruke nærområdet, Gamle Heming hallen, Nye Heminghallen og styrkerommet.


Samarbeidspartnere Heming Alpin