Innkalling til Årlig møte i Heming Alpin 4 mars 2024 kl 18.00

Velkommen til Heming Alpin´s Årsmøte 2024

4 mars 2024 - kl. 18.00

Sted: Hemings Klubbhus 

Meld på til marianne@heming.no

 

2024-02-06
Marianne Hoel

Agenda

1. Styreformann innleder

2. Valg av møteleder, referent og person til og undertegne protokoll

3. Godkjenning av innkalling

4. Årsberetning

5. Årsregnskap med tilhørende årsrapport for 2023

6. Valg av Styre og valgkomite 

7. Eventuelt

 

 

 

Hilsen Styret


Samarbeidspartnere Heming Alpin